ฉบับที่ 117/2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษานำร่องในจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565