นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัดระนอง และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมรักษ์ษะวาริน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง