วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2565