วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ร่วมการเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี