สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมสวัสดิการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง