วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้พบปะ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองฯ

งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง