วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 สิงหาคม 2565