วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นำคณะข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านท่าฉาง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง