วันที่ 13 กันยายน 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนองและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทเเอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี