วันที่ 13 กันยายน 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมประกวดคลิป วิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี”