นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนองและบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท