วันที่ 15 กันยายน 2565 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง มอบให้นายณัฐกิตติ์ วิเศษสังข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาค 6 ภายใต้ “กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง ณ โรงแรมบูกิตตาโฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต