ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

1892(1)