วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น ๕